Voor talentontwikkeling en professionalisering in het onderwijs
Stratch

EduTalent heeft een mix van kennis en kunde omgezet in mooi aanbod van HR- ondersteuning en begeleiding. Bijvoorbeeld bij het opzetten of het actualiseren van uw HR beleid, zowel bij de planvorming als bij de concrete uitvoering. Dit gebeurt samen met alle betrokkenen (teams, schooldirectie, gezamenlijke schooldirecties, bovenschools management) en aansluitend bij eerdere HR activiteiten binnen de organisatie.EduTalent traint, coacht en begeleidt onderwijsprofessionals om het beste onderwijs te geven. Daarnaast werkt EduTalent vanuit vier invalshoeken: persoonlijke ontwikkeling, zin-in-werk, kwaliteit en regelgeving. Verder ondersteunt EduTalent onderwijsorganisaties bij Human Resource door kwaliteiten en potentieel zichtbaar te maken en hen handvatten te geven voor professionele groei van medewerkers.

Verschillende activiteiten doen wij (Brunhilde van der Sluijs en Wijbe Douma)  onder de vlag van onze coöperatie EduTalent. Dit zijn onder meer de trajecten “De Vitale School” en begeleidingsactiviteiten rondom ons ontwikkelassessment en MissionNine/innovatiecirkel . Ook trajecten in grotere teams doen we vaak samen vanuit EduTalent.

Inspiratie

De ware ontdekkingsreis bestaat niet uit het speuren naar nieuwe landschappen, maar uit het zien met andere ogen.


Neem het besluit om te genieten van je werk en van elke stap die je in het werk zet"In ieder dooft langzaam het innerlijke vuur. Laat de ontmoeting met een ander mens juist dan het vuur weer hoog opvlammen. We moeten alle mensen die het vuur in een ander weten aan te wakkeren, dankbaar zijn."


Voor volhouders is geen weg onbegaanbaarMeer inspiratie ...