Voor talentontwikkeling en professionalisering in het onderwijs

Co-creatie – vanuit eigen kracht effectief en creatief samenwerken

Om krachtig onderwijs te realiseren zijn krachtige teams nodig, waarin de talenten van jong en oud tot hun recht komen. Samen met alle schoolbetrokkenen werken wij aan een effectief Human Talent Beleid (voorheen Integraal Personeels Beleid). Wij hebben veel expertise en ervaring op vrijwel alle terreinen van personeelsontwikkeling. Wij zorgen samen mét u voor een passend HT-beleid. Co-creatie noemen wij dat.

Vanuit eigen kracht effectief en creatief samenwerken!

Toekomstgericht Human Talent Management

Toekomstgericht Human Talent Management is speerpunt van onderwijsorganisaties die gaan voor kwaliteit, vitaliteit en excellentie. Met een toekomstige grote uitstroom van ervaren leraren en een naar huidige verwachting geringe instroom van jonge mensen is het een uitdaging om krachtige teams te creëren en te behouden.

Ontwikkelingsonderwerpen kunnen zijn:

  • Visie op HTM (beleid doelen opbrengsten en plannen)
  • Actualisering van het HTM op basis van nieuwe wetgeving en CAO
  • De verbinding van doelen en competenties
  • Samen creëren van een eigentijdse gesprekkencyclus, waarin recht gedaan wordt aan uw visie
  • Gesprekstraining voor de schoolleiding in het voeren van ontwikkel, functionerings- of waarderingsgesprekken
  • Verbetering van de instrumenten in het HTM
  • Met directeuren aan de slag rondom onderwijskundig leiderschap en het leidinggeven aan leren van professionals.

Samen bouwen aan vitale, hardwerkende en succesvolle schoolteams

Inspiratie

De ware ontdekkingsreis bestaat niet uit het speuren naar nieuwe landschappen, maar uit het zien met andere ogen.


Neem het besluit om te genieten van je werk en van elke stap die je in het werk zet"In ieder dooft langzaam het innerlijke vuur. Laat de ontmoeting met een ander mens juist dan het vuur weer hoog opvlammen. We moeten alle mensen die het vuur in een ander weten aan te wakkeren, dankbaar zijn."


Voor volhouders is geen weg onbegaanbaarMeer inspiratie ...