Voor talentontwikkeling en professionalisering in het onderwijs

Mission Nine – elk kind begeleiding bieden die hem of haar helpt

Mission Nine is een speciaal voor het basisonderwijs ontwikkeld programma. Het stelt onderwijsprofessionals in staat beter te kijken naar hoe kinderen écht zijn. Dan is het mogelijk om beter aan te sluiten bij de essentie van hun persoonlijke sontwikkeling. We zijn in het onderwijs – wat teveel – gaan denken in beperkingen van kinderenL Wij ondersteunen schoolteams die terecht de behoefte hebben om de kinderen weer meer te gaan zien zoals ze zijn, recht te doen aan hun essentie, minder te focussen op gebrek.

MISSION NINE ondersteunt teams bij ‘PASSENDER’ onderwijs!

Elk kind begeleiding bieden die hem of haar helpt

Startpunt is de leerkracht zelf en wie hij/zij zelf in essentie is. Aan de hand van het Enneagram gaan leerkrachten met elkaar in gesprek over hun leerkracht zijn. Wat ze belangrijk vinden als ze lesgeven, hoe ze kinderen willen benaderen, hoe ze kinderen stimuleren. We halen hierbij de kracht van elke leerkracht naar boven.
Vervolgens kijken we welke kinderen elke leerkracht in de groep heeft. Wat heeft ieder kind nu nodig. Heeft een bepaalde leerling een zelfde essentie als de leerkracht of is een kind heel anders. Heeft het andere dingen nodig dan de leerkracht vanuit zijn of haar eigen natuur bijna automatisch biedt.

Met Mission Nine gaan we de diepte in op het gebied van deze interactie. Met als doel elk kind werkelijk begeleiding te bieden die hem of haar helpt.

Leerkrachten die in de midden en bovenbouw werken kunnen vervolgens met hun leerlingen aan het werk. Met het boek Mission Nine en allerlei werk en gespreksvormen leren zijn de leerlingen zichzelf te herkennen en vanuit hun essentie te groeien.

Inspiratie

De ware ontdekkingsreis bestaat niet uit het speuren naar nieuwe landschappen, maar uit het zien met andere ogen.


Neem het besluit om te genieten van je werk en van elke stap die je in het werk zet"In ieder dooft langzaam het innerlijke vuur. Laat de ontmoeting met een ander mens juist dan het vuur weer hoog opvlammen. We moeten alle mensen die het vuur in een ander weten aan te wakkeren, dankbaar zijn."


Voor volhouders is geen weg onbegaanbaarMeer inspiratie ...